IC5146 Cocoon

Údaje o snímku:
Optika: N400/1600, Riccardi 3" Wynne
Kamera: CMOS C3-61000
Filtry: Baader Ha, R,G,B
Montáž: montáž vlastní konstrukce
Pointace: G1-1400, OAG
Datum a čas: 22.7.2022 - 18.10.2022
Expozice: celkem 29.5h Ha, po 11h na každý z R,G,B
Místo: Běleč nad Orlicí - hvězdárna

Celkem na tuhle tříměsíční anabázi (začal jsem v červenci a skončil v září) padlo 29.5 hodiny v H-alfa (ta je opravdu slaboučká, ale prostě jsem tam chtěl ty vodíkové oblasti všude v pozadí) a po 11 hodinách na každý z RGB kanálů (vše děleno zhruba na třetiny pro každé pole).

Každé pole bylo normálně zpracováno v PI, následně byly proti sobě zregistrovány v Registaru a prolnutí s ručními korekcemi přechodů v Photoshopu. PI se na mozaiku nechytal, díky mlhovinám všude v pozadí a ne úplně přesně vykompenzovaným gradientům od světlé oblohy zde u HK to automaticky nešlo, byly vidět přechody mezi snímku. Nakonec to bylo o 8 stupňů pootočeno a oříznuto na největší možný obdélník, a zmenšeno na poloviční rozlišení než má kamera.

 

Na obrázku níže ještě dávám detail mlhoviny. Právě toto je prvotní snímek, který mne pak přivedl k tomu, že jsem dodělal ještě další dvě pole mozaiky, zobrazující temnou mlhovinu B168 táhnoucí se od Cocoonu.Snímáno pomocí kamery C3-61000 na 400mm f/4 newtonu. Na snímek padlo 39x5min. R, 42x5min. G, 48x5min. B (tedy 10h 45min. v RGB) a 78x15min. v H-alfa, tedy hrozných 19h 30min, ale R a H-alfa byla snímána s měsícem mezi první čtvrtí a úplnkěm, kde stejně nic jiného nešlo. G a B pak samozřejmě bez měsíce na obloze.

 

Na dalším snímku jsem se ještě pokusil udělat zpracování znova, a přitom potlačit hvězdy tak, aby tolik nepřezařovaly mlhovinu. Bylo toho dosaženo odděleným zpracováním mlhovin a hvězd poté, co byl obraz rozseparován pomocí PI pluginu StarXterminator na hvězdy a mlhovinu, a složen zpět vě vhodném poměru.Tento web popisuje moje současné aktivity v oblasti astronomie. Starý web s informacemi a snímky do roku 2012 naleznete na foto.astronomy.cz