Program workshopu

Tento program je předběžný, může být upraven dle požadavků účastníků.

Pátek:

16:00 - 18:00  Příjezd a registrace účastníků, organizační záležitosti - průběžně podle příjezdu účastníků

18:00 - 19:00  Čas na večeři, uložení věcí na ubytovnu K-klubu (pro zájemce)

od 19:00  Úvodní přednáška o technikách a filozofii zpracování astrofotografií. Nastínění základního přístupu a pořadí operací, zdůvodnění jednotlivých kroků a jejich fyzikální podstaty. Diskuze probírané problematiky s lektorem, v případě příznivého počasí též možnost pozorování oblohy dalekohledem hvězdárny.  Doporučuji tuto přednášku absolvovat (tedy nepřijet až v sobotu) protože to pomůže v pochopení problematiky pro následující dny.

Sobota:

8:00 - 9:00 Příchod na hvězdárnu

9:00 - 12:00 Vysvětlení základů práce v PixInsight nebo jiném SW (záleží na zaměření konkrétního workshopu), společné zpracování snímku objektu z dodaných dat na vlastním (případně zapůjčeném) PC/notebooku.  Bude se jednat o postup krok za krokem, ve kterém vždy předvedu a vysvětlím konkrétní operaci, její postup a smysl, vliv důležitých nastavovacích prvků, případně jiné možné varianty. Každý z Vás si konkrétní krok vyzkouší sám, a teprve potom budeme pokračovat dalším. Výsledkem bude u každého účastníka finální snímek a prvotní zorientování se v použitém software a technikách zpracování.

12:00 - 13:30  přestávka na oběd

13:30 - 18:00  Zpracování dalšího snímku z dodaných dat, tentokrát už více vlastními silami. Budu jednotlivé účastníky více obcházet a individuálně se věnovat, hledat a vysvětlovat postupy a chyby...

18:00 - 19:30  večeře

od 19:30  Přednáška "jak se stavěl zdejší dalekohled" (cca 45min), po skončení volná diskuze s lektorem či mezi sebou vzájemně, prezentace vlastních fotografií, možnost jejich zhodnocení lektorem, poukázání na chyby a jejich řešení. Diskuze různé problematiky astrofoto (jak technika, tak zpracování), možnost pozorování či fotografování dalekohledem.

Neděle:

8:00 - 9:00  Příchod na hvězdárnu

9:00 - 12:00  Zpracování snímku z vlastních dat (kdo nemá vhodná data, tak z dodaných), způsob obdobný jako v sobotu odpoledne

12:00 - 13:30 přestávka na oběd 

13:30 - 16:00 Pokračování započaté práce z dopoledne. Pokud nebude již co, tak mám nachystanou ukázku, jak lze použít PI i na jiné aplikace, než snímky DSO. Třeba na Slunce.  

16:00  Ukončení akce a odjezd účastníků

Poznámka: Verze workshopu bez použití PixInsight pro úplné začátečníky se bude lišit pomalejším přístupem a použitým SW. Místo PixInsight použijeme ke kalibraci a seskládání SW DeepSkyStacker nabo MaxIm DL 5, a k finálnímů zpracování snímků Adobe PS. Za použitý software nese zodpovědnost účastník workshopu.


 Tento web popisuje moje současné aktivity v obalsti astronomie. Starý web s informacemi a snímky do roku 2012 naleznete na foto.astronomy.cz