Půlmetr na Alt-Az polovidlici

Vyrobeno pro Centrum přírodních věd - hvězdárna Jičín

Jedná se o půlmetrový reflektor newtonovy konstrukce o světelnosti f/4, stavěný na zakázku pro nově vznikající Centrum přírodních věd, nástupce bývalé Jičínské hvězdárny. Dalekohled je určen jak pro vizuální pozorování a online pozorování CCD kamerou pro veřejnost, tak i  pro astrofotografií členů astrokroužku. Dále je v sestavě 185mm APO refraktor, olejový triplet. Výrobce CFF Telescopes, Pal Gyulai, Maďarsko.  

Oba dalekohledy jsou umístěny na polovidlicové Alt-Azimutální montáži vyrobené na zakázku. Nízká Alt-Az polovidlice byla zvolena z důvodu snadného přístupu k okulárovému výtahu a zvětšení místa pro návštěvníky v kopuli. Sestava je nyní podstatně kompaktnější než předchozí půlmetrový newton na německé paralatické montáži. V kopuli již nepřekáží žádné protizávaží a přístup k okuláru, i když dalekohled míří nejvýše - do zenitu, je nyní pomocí čtyř stupínků na přenosných schůdcích.

Montáž je s frikčním (třecím) převodem, což zajišťuje přesný chod s minimální periodickou chybou. Řízení v Alt-Azimutálním režimu zajišťuje servodriver Sitech Servo II (Sidereal Technology, USA). Pohon je realizován pomocí precizních DC servomotorů Maxon DCX (Maxon Motor AG, Švýcarsko) s motorovými enkodéry s rozlišením 1000 pulsů na otáčku (zajišťují rychlostní zpětnou vazbu – přesné sledování objektu). Poloha je odměřována pomocí magnetických enkodérů Renishaw LM10, na výstupních osách azimutu a výšky. Ty mají 808 000 pulsů na otáčku, tedy rozlišení 1.6 arcsec). Dalekohledem je možno hýbat jak elektronicky – ovladačem, tak i manuálně, prokluzem třecího převodu, aniž by se ztratila informace o poloze.

Mechaniku a elektroniku montáže i dalekohled jsem navrhl a následně vyrobil ve spolupráci s firmou Inox Dekor  s.r.o., Jaroslav Heršálek, Vitiněves v rekordním čase 5 měsíců. Refraktor a veškeré další optické komponenty byly dodány na zakázku firmou Supra Praha, spol. s r.o.  Lehký a velmi tuhý karbonový tubus vyrobil Klaus Helmerichs, Německo.Tento web popisuje moje současné aktivity v oblasti astronomie. Starý web s informacemi a snímky do roku 2012 naleznete na foto.astronomy.cz