M33

Údaje o snímku:
Optika: N300/1200mm, ASA 2KORRR 0.73x
Kamera: CCD G2-8300 + externí kolo - Moravské přístroje
Filtry: Baader L,R,G,B a 7nm H-alfa
Montáž: montáž vlastní konstrukce
Pointace: QHY5-II, Borg 77ED
Datum a čas: 6 nocí 19.10. - 2.11., vždy po setmění
Expozice: 53x10min L, 15x10min R, 25x10min G a B, 59x10min H-alfa
Místo: Běleč nad Orlicí - hvězdárna

Galaxie M33 v souhvězdí Trojúhelníku je jednou z mála galaxií, která je ještě na hranici viditelnosti pouhým okem bez dalekohledu. Vyžaduje to však velmi tmavou oblohu a zkušeného pozorovatele. Snímek dalekohledem odhalí bohatou strukturu spirálních ramen a také HII emisních oblastí (to jsou ty červené skvrnky ve spirálních ramenech). Jejich množstvím je právě tato galaxie charakteristická. Čtyři z nejjasnějších HII oblastí jsou dokonce začleněny jako samostatné objekty v NGC katalogu. Jedná se o NGC 588, NGC 592, NGC 595 a NGC 604. Některé další jasné HII oblasti jsou zase v IC katalogu. Konkrétně jde o IC 132, IC 133.

Zachycení galaxie se všemi emisními oblastmi v takovéto kvalitě vyžaduje poměrně dost času. Snímek byl pořizován po několik jasných nocí. Na zachycení jasové složky (luminace) bez barvné informace padlo bez deseti minut 9 hodin. Na snímání přes barevné filtry potom 2.5 hodiny přes červený a 4h 10minut přes zelený a modrý filtr. Nejvíce času spotřebovalo nasnímání emisních oblastí přes H-alfa filtr. Bez deseti minut deset hodin. Samotný snímek emisních oblastí můžete vidět níže:

Na snímek tedy padlo celkem 29.5 hodiny expozic. Snímáno bylo v šesti nocích 19.-20., 24.-25., 26., 27.-28., 28.-29. 10. a 1.-2. 11.  

Snímky byly zkalibrovány v PixInsight, a zregistrovány a složeny všechny kanály L,R,G,B a H-alfa. Potom byla vyrobena syntetická luminance sečtením úplně všech dat, co byla nasnímána, a znormalizováno do intervalu <0; 1>. Dále byl vyroben "vylepšený" červený kanál, sečtením R a H-alfa kanálu. Syntetické L  bylo lehce doostřeno dekonvolucí, aplikována funkce Masked stretch, následně křivky a CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization), který vytáhl kontrast u temných struktur v ramenech.

Z H-alfou vylepšeného R, G a B kanálu byl složen barevný snímek. Koeficinety pro složení byly určeny eXcalibrator-em (R=1, G=0.69, B=0.65). Gradienty v barevném obraze a "oranžáda" od všudypřítomného světelného znečištění oblohy byly zlikvidovány pomocí DBE (Dynamic Backgroun Extraction). Následně bylo trošku polaborováno s jasem, kontrastem a sytostí přes masky a křivky. Jediná použitá redukce šumu byla trocha SCNR (Selective Color Noise Reduction) v zeleném kanálu.

Barevný výsledek z předchozího kroku byl složený s L snímkem. Pomocí PixelMath byl k R kanálu přičten H-alfa snímek a pomocí DBE znovu zneutralizované pozadí a odstraněny červené gradienty, co se tam dostaly z H-alfy focené z části při měsíci kolem první čtvrti. Nakonec to bylo od oka barevně doladěno ještě trošku pomocí křivek zpátky k původnímu vzhledu, protože to aplikací H-alfy "ulétlo" moc do růžova.

Nakonec jsem výsledek přeci jen ještě prohnal Photoshopem, kde jsem vyretušoval nějaké drobné defekty, reflexy od hvězdy na hraně šachty CCD kamery a odstranil bílý přepal u NGC 604.Tento web popisuje moje současné aktivity v oblasti astronomie. Starý web s informacemi a snímky do roku 2012 naleznete na foto.astronomy.cz