ASTROFOTOGRAFIE

Předchozí :: Domů :: Další

Obsah


Úvod
 
  Proč vznikly tyto stránky
 
  Co je jejich cílem
   Prohlížení, požadavky
   Vystavené snímky

Začínáme s astrofotografií

Vybavení

Fotografování

Postupy zpracování

Galerie fotografií

Moje vybavení

O autorovi

Aktualizace a novinky

Odkazy

Kniha návštěv

Hledání

 

Úvod

Dostali jste se na stránky, zabývající se astronomií a astronomickou fotografií, kterou provozuji jako svého koníčka už skoro 25 let. To, co uvidíte na těchto stránkách, jsou fotografie získané zhruba od léta roku 2001. Někdy v té době jsem zjistil, že mi pouhé koukání na oblohu popřípadě fotografování širokoúhlým objektivem již nestačí a rozhodl jsem se vesmírné objekty fotografovat pomocí dalekohledu. Při hledání informací jsem se v té době dostal na WWW stránky amerického astronoma-amatéra Jerry Lodrigusse a shlédl jeho fotografie pořízené refraktorem 130/1000mm. Musím uznat - fascinující. Tehdy jsem si řekl: Když to jde v USA, půjde to u nás také. A tím vše začalo...

Chtěl bych připomenout, že moje fotografie nejsou ještě zdaleka dokonalé (ač se tak nezasvěceným na první pohled nemusí zdát) a do kvality srovnatelné s fotografiemi některých zahraničních astronomů amatérů je stále ještě co dohánět. Stránky mapují vývoj mých zkušeností s astrofotografií a tak si můžete porovnat snímky z počátků fotografování s těmi posledními. Rozdíl je značný.

Zároveň bych chtěl na tomto místě poděkovat několika lidem a firmám, bez jejichž přičinění by tyto stránky nikdy nevznikly.

Děkuji tedy především:

Své manželce Daně za trpělivost a toleranci k mému koníčku.

a dále také

  • Jerry Lodrigussovi za inspiraci a ohromné množství rad na jeho WEBu, které mi v úplných začátcích velmi pomohly. (Thank you Jerry. Your web is fantastic and helps me every when I have a trouble with something.)

  • Vývojové optické dílně Akademie Věd v Turnově (za vynikající optiku).

  • Panu Holubcovi (ATC Přerov) za obstarání refraktoru Borg a dalšího příslušenství.

  • Miroslavu Matouškovi a Janu Zahajskému z Prahy (máte skvělé prodejny astronomického příslušenství).

  • Všem ostatním (je jich moc, takže nebudu jmenovat), kteří mi pomáhali s výrobou různých částí dalekohledu a dalšího příslušenství.


Proč vznikly tyto stránky

Nejprve bych se chtěl zmínit o tom, proč vlastně vznikly tyto stránky. Důvodem bylo to, že když jsem se před časem začal hlouběji zajímat o fotografování vesmírných objektů, zjistil jsem, že na českém WEBu je stránek věnovaných této problematice velice málo. Respektive, stránek o astronomii málo není, ale je málo těch, které jsou skutečně věnovány problematice fotografování a lze na nich nalézt dobré rady a postupy. Na většině z nich je totiž pouze sbírka fotografií posbíraných z jiných stránek, nebo (v lepším případě) fotografie původní - zaslané různými pozorovateli, avšak opět bez uvedení technik, postupů a pod.

Většinu zkušeností jsem tedy čerpal ze zdrojů zahraničních, které jsou obvykle v angličtině. Ve světě existuje velké množství astronomů-amatérů, jejichž praxe a vybavení umožňuje získat fantastické záběry vesmírných objektů tak, jak je lze vidět v různých astronomických časopisech. Stránky těchto fotografů jsou ve většině případů také skvělou učebnicí astronomické fotografie.

Bohužel tito astronomové často pocházejí z USA nebo jiných oblastí, kde lze nalézt ješte dostatečně tmavou oblohu a taktéž cenová dostupnost vybavení potřebného k této činnosti je tam podstatně lepší (i když v posledních letech pozoruji, že i u nás se začíná situace zlepšovat). Bylo proto třeba hledat takové postupy a vybavení, které umožní dosahovat dobrých výsledků i v našich podmínkách a s vybavením v ještě jakž-takž přijatelných cenových relacích. To se nakonec zadařilo a začaly vznikat první snímky. Postupem času začalo u mne docházet k obměně vybavení, protože dostupnost astrotechniky u nás se značně zlepšila a byly k dispozici i finance k jejímu nákupu. To ostatně můžete pozorovat v sekci moje vybavení. Tam také uvidíte, že jsem na vlastní stavbu přístrojů a vybavení stejně nezanevřel, a i nyní vlastním vlastnoručně postavené přístroje.

Všechny informace, které naleznete na těchto stránkách, jsem napsal s přesvědčením v jejich pravdivost. Pokud jsem se někde dopustil příliš velkého zjednodušení či dokonce chyby, dejte mi vědět. Veškeré náměty a připomínky jsou vítány.

Nejsem žádný výrobce ani prodejce astrotechniky. Veškeré moje zde případně prezentované názory na výrobky, prodejce či výrobce astrotechniky jsou pouze mým osobním a subjektivním názorem a neručím za jejich 100% správnost. Jako autor stránek nenesu žádnou zodpovědnost za případné škody či finanční ztráty způsobené použitím návodů a rad např. při nákupu, výrobě či úpravě dalekohledů, filmů, fotografické techniky či čehokoli jiného popisovaného na těchto stránkách. Veškeré pokusy činíte na vlastní zodpovědnost a jste si vědomi možnosti případného neúspěchu či ztráty.


Co je cílem těchto stránek

Cílem těchto stránek je ukázat, jakých výsledků ve fotografování vesmírných objektů lze dosáhnout v našich podmínkách a za pomoci u nás dostupné techniky. Stránky mapují moji práci v oblasti astrofotografie od počátků s fotografováním na jednoduché paralaktické montáži pomocí teleobjektivu, později i dalekohledu. Vidět je i postupná obměna vybavení (montáže, dalekohledy, příslušenství...) podle toho, jak postupně přestávalo stačit mým rostoucím nárokům. Nechť je toto poselstvím začátečníkům, že začít lze i s málem, a postupně se propracovávat na vrchol.

Prostudováním těchto stránek získá astronom-amatér základní představu o tom, co astronomická fotografie obnáší a jak postupovat, chce-li získat pěkné záběry vesmírných objektů, které nelze přímým pozorováním nikdy vidět tak, jak vypadají na fotografiích. Pro případné zájemce podotýkám, že tento typ fotografie vyžaduje značnou trpělivost, preciznost a ochotu nenechat se odradit prvními neúspěchy.


Prohlížení stránek, požadavky na vybavení počítače

Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení 800x600 obrazových bodů nebo více (s vyjímkou snímků ve vyšším rozlišení - zde je výhodné rozlišení alespoň 1280x1024). Pro správné zobrazení je třeba mít nakonfigurovánu grafickou kartu na minimálně 65 535 barevných odstínů (16 bitové barvy, high color) nebo lépe 16 milionů barev (24 či 32 bitové barvy, true color).

Vzhledem k tomu, že stránky (až na pár vyjímek) neobsahují žádné scripty a podobné tak skvěle "kompatibilní" prvky, měly by se chovat korektně na všech obvyklých prohlížečích (jsou testovány na Mozille Firefox a Internet Exploreru). Stránky byly navrženy s velmi jednoduchou strukturou, jako řada po sobě jdoucích kapitol. Jednotlivé kapitoly je možno volit v levém sloupci, či využít stránku Obsah. Jednotlivými kapitolami lze též procházet pomocí odkazů Předchozí a Další, které naleznete vždy v levém sloupci a na konci dané kapitoly. Také nezapomínejte na tlačítko ZPĚT v prohlížeči.

Pro správné zobrazení snímků astronomických objektů (zvláště mlhoviny, galaxie), je třeba mít správně nastaven jas a kontrast monitoru, jinak se může stát, že neuvidíte nejslabší okraje objektů.

Pomocí tohoto kontrolního proužku si můžete jas a kontrast monitoru nastavit. Provedete to tak, že nastavíte jas a kontrast monitoru, aby bylo možno od sebe odlišit všechny obdélníky v obrazci. Dále je třeba, aby levý obdélník (nejtmavší) byl úplně černý, a aby druhý zleva byl světlejší tak, že ho lze viditelně odlišit od nejtmavšího. Taktéž obdélníky na nejsvětlejším okraji musejí být snadno rozlišitelné.


Snímky na těchto stránkách

Použití snímků:
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny snímky vybavení i objektů na těchto stránkách moje vlastní. Můžete je jakkoli používat za podmínky, že tak činíte POUZE pro svoji osobní potřebu nebo pro účely použití ve webových stránkách nekomerčního neziskového charakteru (osobní stránky, stránky pro výukové účely a podobně). V těchto případech stačí jasně uvedený odkaz na autora a jeho web, odkud byly snímky převzaty. Pro případ komerčního využití nebo veřejné prezentace (např. využití jako součást vašich komerčních WWW stránek, v knize, časopise) mne kontaktujte pro dohodnutí podmínek. Jakékoli šíření snímků je možné pouze v nezměněné podobě a s odkazem na autora.

Snímky v plném rozlišení:
Vzhledem k velikosti nemohu ke každému snímku zařadit jeho verzi v plném rozlišení (cca. 8-32MB TIF nebo 1-3MB JPEG). Pokud máte o snímek v plném rozlišení zájem, napište mi, co s ním zamýšlíte a dohodneme se na podmínkách a způsobu dodání. U starších snímků na film nečekejte ovšem nějakou super kvalitu. Filmy použité k fotografování mají dosti hrubé zrno a navíc se stále zdokonaluji v technice astrofotografie, takže snímky občas trpí některými vadami popisovanými na těchto stránkách, které nejsou na malé verzi na WEBu vůbec vidět. Snímky z posledního období již jsou poměrně vysoké kvality, a snesou osvit na fotopapír určitě v rozměru 20(24)x30cm. Byly prezentovány na několika akcích a výstavách a mám je tedy pro předvedení i v papírové verzi. Pro účely tisku a větší pozorovací vzdálenosti i výrazně více. V případě potřeby snímku mne kontatujte.


Předchozí :: Domů :: Další :: Obsah


(c)1999-2012 Martin Myslivec